Alt vi gjør i livet vårt, gjør vi for andre. Franciszek Szudra

NORDISK TRYGGHET LiVE

Strajk Medyków w Polsce - NT LiVE

Zapraszamy Państwa do pierwszego odcinka, nowej serii Nordisk Trygghet LiVE.
Po letniej przerwie, chcielibyśmy odnieść się do obecnej sytuacji polskich medyków, którzy od 11 września prowadzą akcję protestacyjną.

Do rozmowy na ten
szczególnie ważny i jakże wrażliwy temat zaprosiliśmy Pana Bartka Zimocha i Pana Cezarego Pakulskiego.
Bartek Zimoch - ratownik medyczny, prezes zarządu Stowarzyszenia Ratowników Medycznych Pomorza Zachodniego.
Dr hab. n. med. Cezary Pakulski - lekarz i nauczyciel akademicki, kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie Lekarz kierujący oddziału intensywnej terapii Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych w Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie.

W trakcie naszego spotkania rozmawialiśmy o przyczynach rozpoczęcia strajku personelu medycznego. Chcieliśmy również przybliżyć Państwu postulaty o których wspólnym głosem mówią, przedstawiciele wielu medycznych zawodów.
W trakcie rozmowy pojawiło się wiele ciekawych komentarzy i pytań, od naszych Widzów i Słuchaczy które zadaliśmy zaproszonym gościom.
Jakie padły odpowiedzi ? Przekonajcie się państwo sami.

Nagranie zrealizowaliśmy 22 września o godzinie 19:00 na naszym facebookowy profilu.
Życzymy dobrego odbioru


Zespół Nordisk Trygghet
Show More
1 of 5 Next

NORDISK TRYGGHET LiVE SPOTIFY PODCAST

Våre tjenester

Kurs

Vi tilbyr forberedelse, arrangement og gjennomføring av sikkerhetskurs innen medisin, brannforebygging og HMS.Vi kan tilby et bredt utvalg av kurs tilpasset både deres forventninger, gjeldende lover, krav og anbefalinger fra institusjoner med ansvar for sikkerhetsspørsmål i Norge. Hvert tilbud skal forberedes individuelt avhengig av firmaets profil og behov.
 

Rådgivning

Vi skal svare på alle spørsmålene deres så godt vi kan og foreslå eventuelle løsninger, slik at potensielle problemer knyttet til sikkerhet kan løses på en enda bedre og mer effektiv måte.

Utstyr

Samarbeid med Nordisk Trygghet gir dere tilgang til utstyr som brukes til både forebyggende sikkerhetstiltak og redning av liv, helse og eiendom. Vi samarbeider med ledende produsenter og leverandører av medisinsk og HMS-utstyr. Når du samarbeider med Nordisk Trygghet vil du ha mulighet til å få utstyret, som er viktig for å skape trygt arbeidsplass. Vi samarbeider med ledende produsenter og distributører av medisinsk utstyr.
Vi vil hjelpe dere med å velge produkt som dere trenger.
 

Ulykke / sykdom

Dersom det oppstår en uforventet situasjon hvor dere trenger hjelp eller støtte, vennligst ta kontakt med oss på telefon, også når dere trenger prosedyremessig eller språklig hjelp.
Vi kan foreslå eventuelle løsninger for potensielle problemer for å gi dere mest effektiv hjelp. Hvis det er nødvendig med et hjemmebesøk eller å komme til ulykkesstedet eller sykehuset, skal vi gjøre vårt beste for at en utvalgt person står til rådighet.

Om Nordisk Trygghet

Hver dag kommer vi i møte med en virkelighet hvor liv, helse og sikkerhet bør stå på første plass, uavhengig av tid og sted for vår daglige aktivitet. Suksessen vår bygger på en kombinasjon av mange medisinske spesialiteter, riktige holdninger i vårt miljø og vårt arbeid med å fremme sikkerhet i bred forstand.
Det finnes mange måter å fremme sikkerhet på. Opplæring, kurs, rådgivning og andre former for utvikling er blant de beste metodene for å bygge kapital innen sikkerhet. Det er også viktig med støtte når man havner i en uventet og dårlig situasjon. I slike tilfeller er det best å ty til profesjonelle og utprøvde løsninger. Faglig kunnskap og evne til å bruke riktig utstyr, verktøy eller metoder er også en uerstattelig del av denne prosessen. Derfor oppfordrer vi dere til å bygge et tryggest mulig system for støtte for dere og deres nærmeste med vår hjelp. Vær ikke redde å gi dere nye utfordringer og kreve kun det beste fra både dere selv og fra andre. Vis at alt kan gjøres annerledes; på en mer effektiv og først og fremst tryggere måte. Det er viktig å bruke erfaring for å løse eventuelle problemer allerede i forebyggingsfasen. Forebygging av alle slags uønskede hendelser tillater oss å redusere potensielle alvorlige og tragiske konsekvenser til et lavest mulig nivå. Jeg står til deres disposisjon og venter på eventuelle spørsmål. Jeg vil gjerne besvare alle spørsmålene deres på et personlig møte, via e-post eller telefon.

Jacek Borowiak
Nordisk Trygghet
jb@nordisktrygghet.no

20210221_185311

Jacek Borowiak

Varmearbeider instruktør i Norsk Brannvernforening. Førstehjelp instruktør og paramedic i Ambulanse, Prehospital Klinikken i Oslo Universitetssykehus.