Alt vi gjør i livet vårt, gjør vi for andre. Franciszek Szudra

NORDISK TRYGGHET LiVE

System No - fault w NT LiVE

Szanowni Widzowie

Zapraszamy do 87.odcinka #NTLiVE, który tym razem poświęciliśmy zagadnieniu dotyczącemu systemu No - fault w medycynie.
Czyli jest to kompensacja ew. szkód spowodowanych w procesie ratowania i leczenia ...
Pacjentów bez orzekania o winie. Pojęcie no-fault należy jednak uzupełnić o słowo „compensation” co w pełni określa system umożliwiającym uzyskanie odszkodowania, właśnie bez orzekania o winie medyków.

Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy przedstawicieli dwóch zawodów medycznych.
Pierwszym z nich jest Pan Piotr Pawliszak, prezes ORL w Warszawie, który jest lekarzem specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej. Przez większość swojego życia zawodowego związany z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, a także z Grupą Lux Med.
Pan Piotr Pawliszak w samorządzie zawodowym działa od 2018 roku, najpierw jako zastępca sekretarza ORL, potem wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Jest też członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej, a w strukturach NIL przewodniczy zespołowi, który opracował projekt ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych.

Natomiast drugim zaproszonym gościem jest Pan Gilbert Kolbe - magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Prowadzi profile społecznościowe na temat systemu ochrony zdrowia. Współzałożyciel Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa. Koordynuje również zespół pielęgniarski w ramach przychodni Jutro Medical.

Punktem wyjścia w naszej rozmowie była krótka rozmowa na temat spotu przygotowanego przez Naczelną Izbę Lekarską, a który przedstawia problem związany z systemem no-fault. Następnie wraz z zaproszonymi gośćmi rozmawialiśy m.in o definicji i znaczeniu „no-fault compensation” w praktyce. Zasadach jakie należy przestrzegać i wprowadzać w jego wykorzystywaniu oraz wszelkich reguł, które powinny temu towarzyszyć. Jednocześnie biorąc pod uwagę bezpieczeństwo samych Pacjentów oraz medyków pracujących w systemie ochrony zdrowia zarówno w fazie przedszpitalnej, wczesno szpitalnej i opiece długoterminowej.

Wydarzenie przygotowaliśmy przy współpracy z naszymi stałymi partnerami oraz z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie, Naczelną Izbą Lekarską oraz Forum Pielęgniarstwa Położnictwa. Uprzejmie wszystkim dziękujemy.

Audycję na żywo zrealizowaliśmy 8 marca o godzinie 19:00 na naszym facebookowym profilu oraz kanale Nordisk Trygghet na YouTube
Życzymy Państwu dobrego odbioru

Pozdrawiamy
zespół Nordisk Trygghet
oraz Współorganizatorzy

Naczelna Izba Lekarska
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa
Prehospital blog
Ratownictwo Medyczne - łączy nas wspólna pasja.
Ratownik na wyspach
PARAMEDiC Poland Ratownictwo
Ratunkowa w Roztoce
Lucas Felcher
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego
Marek Maślanka
Gilbert Kolbe
#no_fault #wywiad #medycyna_przedszpitalna #ratowanie #medycyna #lekarze #lekarki #pielęgniarze #pielęgniarki
[+] Show More
1 of 8 Next

NORDISK TRYGGHET LiVE SPOTIFY PODCAST

Våre tjenester

Kurs

Vi tilbyr forberedelse, arrangement og gjennomføring av sikkerhetskurs innen medisin, brannforebygging og HMS.Vi kan tilby et bredt utvalg av kurs tilpasset både deres forventninger, gjeldende lover, krav og anbefalinger fra institusjoner med ansvar for sikkerhetsspørsmål i Norge. Hvert tilbud skal forberedes individuelt avhengig av firmaets profil og behov.
 

Rådgivning

Vi skal svare på alle spørsmålene deres så godt vi kan og foreslå eventuelle løsninger, slik at potensielle problemer knyttet til sikkerhet kan løses på en enda bedre og mer effektiv måte.

Utstyr

Samarbeid med Nordisk Trygghet gir dere tilgang til utstyr som brukes til både forebyggende sikkerhetstiltak og redning av liv, helse og eiendom. Vi samarbeider med ledende produsenter og leverandører av medisinsk og HMS-utstyr. Når du samarbeider med Nordisk Trygghet vil du ha mulighet til å få utstyret, som er viktig for å skape trygt arbeidsplass. Vi samarbeider med ledende produsenter og distributører av medisinsk utstyr.
Vi vil hjelpe dere med å velge produkt som dere trenger.
 

Ulykke / sykdom

Dersom det oppstår en uforventet situasjon hvor dere trenger hjelp eller støtte, vennligst ta kontakt med oss på telefon, også når dere trenger prosedyremessig eller språklig hjelp.
Vi kan foreslå eventuelle løsninger for potensielle problemer for å gi dere mest effektiv hjelp. Hvis det er nødvendig med et hjemmebesøk eller å komme til ulykkesstedet eller sykehuset, skal vi gjøre vårt beste for at en utvalgt person står til rådighet.

Om Nordisk Trygghet

Hver dag kommer vi i møte med en virkelighet hvor liv, helse og sikkerhet bør stå på første plass, uavhengig av tid og sted for vår daglige aktivitet. Suksessen vår bygger på en kombinasjon av mange medisinske spesialiteter, riktige holdninger i vårt miljø og vårt arbeid med å fremme sikkerhet i bred forstand.
Det finnes mange måter å fremme sikkerhet på. Opplæring, kurs, rådgivning og andre former for utvikling er blant de beste metodene for å bygge kapital innen sikkerhet. Det er også viktig med støtte når man havner i en uventet og dårlig situasjon. I slike tilfeller er det best å ty til profesjonelle og utprøvde løsninger. Faglig kunnskap og evne til å bruke riktig utstyr, verktøy eller metoder er også en uerstattelig del av denne prosessen. Derfor oppfordrer vi dere til å bygge et tryggest mulig system for støtte for dere og deres nærmeste med vår hjelp. Vær ikke redde å gi dere nye utfordringer og kreve kun det beste fra både dere selv og fra andre. Vis at alt kan gjøres annerledes; på en mer effektiv og først og fremst tryggere måte. Det er viktig å bruke erfaring for å løse eventuelle problemer allerede i forebyggingsfasen. Forebygging av alle slags uønskede hendelser tillater oss å redusere potensielle alvorlige og tragiske konsekvenser til et lavest mulig nivå. Jeg står til deres disposisjon og venter på eventuelle spørsmål. Jeg vil gjerne besvare alle spørsmålene deres på et personlig møte, via e-post eller telefon.

Jacek Borowiak
Nordisk Trygghet
jb@nordisktrygghet.no

20210221_185311

Jacek Borowiak

Varmearbeider instruktør i Norsk Brannvernforening. Førstehjelp instruktør og paramedic i Ambulanse, Prehospital Klinikken i Oslo Universitetssykehus.