Alt vi gjør i livet vårt, gjør vi for andre. Franciszek Szudra

NORDISK TRYGGHET LiVE

Prof. Adam Bodnar w NT LiVE - Bezpieczeństwo obywatelskie

Drodzy Widzowie i Słuchacze Nordisk Trygghet LiVE.

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do kolejnego odcinka NT LiVE do udziału w którym, zaprosiliśmy Pana Profesora Adama Bodnara.

Tematem naszego spotkania było: bezpieczeństwo
obywatelskie.

Prof. dr. hab. Adama Bodnar jest dziekanem wydziału  Wydziału Prawa SWPS w Warszawie. Od 2015 do 2021, Pan prof. Bodnar pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Nasz gość w przeszłości był również koordynatorem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zasiadał również w zespole eksperckim Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz rady dyrektorów Dobrowolnego Funduszu ONZ na Rzecz Ofiar Tortur.
Pan profesor był również przewodniczącym rady programowej Fundacji Panoptykon  i prezesem Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

Z zaproszonym gościem rozmawialiśmy m.in o definicji bezpieczeństwa obywatelskiego. Pytaliśmy o najważniejsze mechanizmy regulujące prawa obywatelskie oraz najważniejsze zagrożenia, które mogą naruszać bezpieczeństwo obywateli.

Odnieśliśmy się także do niedawnej po niedawnej wizyty Pana Bodnara w Oslo. Gdzie 11 listopada na zaproszenie Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu w Oslo - ARENA, prof. Bodnar wygłosił wykład pt: „W stronę Polexitu? Kryzys praworządności w Polsce, a kryzys egzystencjalny Unii Europejskiej”.Po zakończonym wykładzie Prof. Bodnar odpowiadał na pytania, licznie zgromadzonej publiczności w Litteratuhuset w Oslo.

Jak zwykle również w trakcie NT LiVE padły bardzo ciekawe komentarze
i pytania, których autorami byli nasi Widzowie i Słuchacze.

Nagranie zarejestrowaliśmy 30 listopada
o godzinie 17:30 ⏰ na facebookowym profilu Nordisk Trygghet.

Życzymy dobrego odbioru.
Zespół Nordisk Trygghet

#bezpieczeństwo_obywatelskie #obywatele #prawo #praworządność #społeczeństwo
Show More
1 of 5 Next

NORDISK TRYGGHET LiVE SPOTIFY PODCAST

Våre tjenester

Kurs

Vi tilbyr forberedelse, arrangement og gjennomføring av sikkerhetskurs innen medisin, brannforebygging og HMS.Vi kan tilby et bredt utvalg av kurs tilpasset både deres forventninger, gjeldende lover, krav og anbefalinger fra institusjoner med ansvar for sikkerhetsspørsmål i Norge. Hvert tilbud skal forberedes individuelt avhengig av firmaets profil og behov.
 

Rådgivning

Vi skal svare på alle spørsmålene deres så godt vi kan og foreslå eventuelle løsninger, slik at potensielle problemer knyttet til sikkerhet kan løses på en enda bedre og mer effektiv måte.

Utstyr

Samarbeid med Nordisk Trygghet gir dere tilgang til utstyr som brukes til både forebyggende sikkerhetstiltak og redning av liv, helse og eiendom. Vi samarbeider med ledende produsenter og leverandører av medisinsk og HMS-utstyr. Når du samarbeider med Nordisk Trygghet vil du ha mulighet til å få utstyret, som er viktig for å skape trygt arbeidsplass. Vi samarbeider med ledende produsenter og distributører av medisinsk utstyr.
Vi vil hjelpe dere med å velge produkt som dere trenger.
 

Ulykke / sykdom

Dersom det oppstår en uforventet situasjon hvor dere trenger hjelp eller støtte, vennligst ta kontakt med oss på telefon, også når dere trenger prosedyremessig eller språklig hjelp.
Vi kan foreslå eventuelle løsninger for potensielle problemer for å gi dere mest effektiv hjelp. Hvis det er nødvendig med et hjemmebesøk eller å komme til ulykkesstedet eller sykehuset, skal vi gjøre vårt beste for at en utvalgt person står til rådighet.

Om Nordisk Trygghet

Hver dag kommer vi i møte med en virkelighet hvor liv, helse og sikkerhet bør stå på første plass, uavhengig av tid og sted for vår daglige aktivitet. Suksessen vår bygger på en kombinasjon av mange medisinske spesialiteter, riktige holdninger i vårt miljø og vårt arbeid med å fremme sikkerhet i bred forstand.
Det finnes mange måter å fremme sikkerhet på. Opplæring, kurs, rådgivning og andre former for utvikling er blant de beste metodene for å bygge kapital innen sikkerhet. Det er også viktig med støtte når man havner i en uventet og dårlig situasjon. I slike tilfeller er det best å ty til profesjonelle og utprøvde løsninger. Faglig kunnskap og evne til å bruke riktig utstyr, verktøy eller metoder er også en uerstattelig del av denne prosessen. Derfor oppfordrer vi dere til å bygge et tryggest mulig system for støtte for dere og deres nærmeste med vår hjelp. Vær ikke redde å gi dere nye utfordringer og kreve kun det beste fra både dere selv og fra andre. Vis at alt kan gjøres annerledes; på en mer effektiv og først og fremst tryggere måte. Det er viktig å bruke erfaring for å løse eventuelle problemer allerede i forebyggingsfasen. Forebygging av alle slags uønskede hendelser tillater oss å redusere potensielle alvorlige og tragiske konsekvenser til et lavest mulig nivå. Jeg står til deres disposisjon og venter på eventuelle spørsmål. Jeg vil gjerne besvare alle spørsmålene deres på et personlig møte, via e-post eller telefon.

Jacek Borowiak
Nordisk Trygghet
jb@nordisktrygghet.no

20210221_185311

Jacek Borowiak

Varmearbeider instruktør i Norsk Brannvernforening. Førstehjelp instruktør og paramedic i Ambulanse, Prehospital Klinikken i Oslo Universitetssykehus.