HeartStart FR3

Lekki i łatwy w obsłudze wyposażony w automatyczną ocenę rytmu pracy serca komendy wydawane w języku polskim pokierują nawet największego laika w dziedzinie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy długowieczna bateria uniwersalne elektrody eliminują konieczność nabywania różnych rodzajów elektrod dola różnych kategorii wiekowych pacjentów posiada możliwość transmisji danych pomoc w resuscytacji – funkcja przypominania ratownikowi podstaw prowadzenia resuscytacji

Urządzenie wykorzystuje wstępnie skonfigurowane ustawienia. Protokoły defibrylacji i resuscytacji można dostosować za pomocą oprogramowania HeartStart Event Review lub HeartStart Configure.

 

wyposażenie standardowe:

  • bateria
  • wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjne SMART Pads II
  • instrukcja obsługi
  • skrócony poradnik


Dokumenty

Ulotka